Sản phẩm & bảng giá

Premium Wi-Fi

(Không giới hạn mỗi ngày hay mỗi tháng, không giới hạn tốc độ)

Mạng
Softbank 4G LTE
Dung lượng dữ liệu
Không giới hạn
Tốc độ tối đa
187Mbps(Tải về)
Số giờ sử dụng pin
10 tiếng sử dụng liên tụcPin di động được cung cấp miễn phí!
Khu vực
Phủ sóng 100% dân số toàn quốc
Thiết bị
Kết nối cùng lúc lên đến 10 thiết bị

Bảng giá *Bao gồm thuế bán hàng 8%

*Bao gồm thuế bán hàng 8%

1 ngày2 ngày3 ngày4 ngày5 ngày6 ngày7 ngày8 ngày9 ngày10 ngày
2,380$21€192,980$27€243,580$32€294,180$37€344,780$43€395,380$48€445,980$54€496,310$57€516,640$60€546,970$63€57
11 ngày12 ngày13 ngày14 ngày15 ngày16 ngày17 ngày18 ngày19 ngày20 ngày
7,300$66€607,630$69€627,960$72€658,290$75€688,620$78€708,950$81€739,280$84€769,610$87€799,940$90€8110,270$93€84
21 ngày22 ngày23 ngày24 ngày25 ngày26 ngày27 ngày28 ngày29 ngày30 ngày
10,600$96€8710,930$99€8911,260$102€9211,590$105€9511,920$108€9812,250$111€10012,580$114€10312,910$117€10613,240$120€10813,570$123€111
1 ngày2 ngày3 ngày4 ngày5 ngày6 ngày
2,380$21€192,980$27€243,580$32€294,180$37€344,780$43€395,380$48€44
7 ngày8 ngày9 ngày10 ngày11 ngày12 ngày
5,980$54€496,310$57€516,640$60€546,970$63€577,300$66€607,630$69€62
13 ngày14 ngày15 ngày16 ngày17 ngày18 ngày
7,960$72€658,290$75€688,620$78€708,950$81€739,280$84€769,610$87€79
19 ngày20 ngày21 ngày22 ngày23 ngày24 ngày
9,940$90€8110,270$93€8410,600$96€8710,930$99€8911,260$102€9211,590$105€95
25 ngày26 ngày27 ngày28 ngày29 ngày30 ngày
11,920$108€9812,250$111€10012,580$114€10312,910$117€10613,240$120€10813,570$123€111
4872 Reviews (more reviews...)
Noel Adcock Verified buyer This review was written by a verified buyer who actually purchased this product.
2019-09-22 00:58:14
Best portable wifi

This is the third time renting while my stay in Japan. I travel all over Japan and I can count on hooking my pc for my work as well as my smart phone. My co-worker rented from an another company and constantly had connectivity issues.

LEO ROBERTO Verified buyer This review was written by a verified buyer who actually purchased this product.
2019-09-21 22:50:22
WI FI

It has been a great device working in a great mobile network

Business Wi-Fi

(Không giới hạn mỗi ngày hay mỗi tháng, không giới hạn tốc độ)

Mạng
Softbank 4G LTE
Dung lượng dữ liệu
Không giới hạn
Tốc độ tối đa
95Mbps(Tải về)
Số giờ sử dụng pin
8.5 tiếng sử dụng liên tụcPin di động được cung cấp miễn phí!
Khu vực
Phủ sóng 99% dân số toàn quốc
Thiết bị
Kết nối cùng lúc lên đến 5 thiết bị

Bảng giá *Bao gồm thuế bán hàng 8%

*Bao gồm thuế bán hàng 8%

1 ngày2 ngày3 ngày4 ngày5 ngày6 ngày7 ngày8 ngày9 ngày10 ngày
1,940$17€152,480$22€203,020$27€243,560$32€294,100$37€334,640$42€385,180$47€425,510$50€455,840$53€486,170$56€50
11 ngày12 ngày13 ngày14 ngày15 ngày16 ngày17 ngày18 ngày19 ngày20 ngày
6,500$59€536,830$62€567,160$65€587,490$68€617,820$70€648,150$73€678,480$76€698,810$79€729,140$82€759,470$85€77
21 ngày22 ngày23 ngày24 ngày25 ngày26 ngày27 ngày28 ngày29 ngày30 ngày
9,800$88€8010,130$91€8310,460$94€8610,790$97€8811,120$100€9111,450$103€9411,780$106€9612,110$109€9912,440$112€10212,770$115€105
1 ngày2 ngày3 ngày4 ngày5 ngày6 ngày
1,940$17€152,480$22€203,020$27€243,560$32€294,100$37€334,640$42€38
7 ngày8 ngày9 ngày10 ngày11 ngày12 ngày
5,180$47€425,510$50€455,840$53€486,170$56€506,500$59€536,830$62€56
13 ngày14 ngày15 ngày16 ngày17 ngày18 ngày
7,160$65€587,490$68€617,820$70€648,150$73€678,480$76€698,810$79€72
19 ngày20 ngày21 ngày22 ngày23 ngày24 ngày
9,140$82€759,470$85€779,800$88€8010,130$91€8310,460$94€8610,790$97€88
25 ngày26 ngày27 ngày28 ngày29 ngày30 ngày
11,120$100€9111,450$103€9411,780$106€9612,110$109€9912,440$112€10212,770$115€105
716 Reviews (more reviews...)
Alex Langley Verified buyer This review was written by a verified buyer who actually purchased this product.
2019-09-20 10:44:16
Works perfectly

No issues. Great connection. Would use again

GABRIELE DE NARDO Verified buyer This review was written by a verified buyer who actually purchased this product.
2019-09-19 15:38:16
Great Service

Perfect delivery, High speed connection, great service from Japan Wireless. Thank you so much.

Thẻ SIM Dữ liệu trả trước
(Chỉ dữ liệu)

Mạng
DoCoMo 4G LTE
Dung lượng dữ liệu
500MB/ngày
Tốc độ tối đa
150Mbps(Tải về)
Khu vực
Phủ sóng 100% dân số toàn quốc
Thẻ SIM của chúng tôi là loại tương thích với tất cả các thiết bị nên không cần xem xét kích thước khi đặt hàng.
Bạn có thể cắt nhỏ thẻ SIM tương thích với tất cả các thiết bị và dễ dàng điều chỉnh lại theo kích thước mà bạn muốn bằng tay.

Bảng giá *Bao gồm thuế bán hàng 8%

*Bao gồm thuế bán hàng 8%

7 ngày SIM

¥3,240

$30

€26

15 ngày SIM

¥3,780

$35

€31

30 ngày SIM

¥4,320

$39

€35

194 Reviews (more reviews...)
Frank Taubenreuther Verified buyer This review was written by a verified buyer who actually purchased this product.
2019-09-20 17:41:41
Thank you

Extraordinary good Service! Fast reply on every request i had.

Ronan Maynard Cancio Verified buyer This review was written by a verified buyer who actually purchased this product.
2019-09-21 01:15:04
Reliable & Reasonable

Went to Tohoku which is like rural but the SIM Data plan worked in most places! I highly recommend this!

Máy dịch bằng giọng nói

Phụ kiện kèm theo Thiết bị phát Wi-Fi

Ngôn ngữ
Hỗ trợ 72 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Nhật
Kích thước
127.8 x 59 x 11 mm
Trọng lượng
123 g
Pin
6 giờ sử dụng
(48 giờ ở chế độ chờ)
Thời gian sạc
2 giờ
Giá *Bao gồm thuế bán hàng 8%

¥199 Một ngày

* Ngôn ngữ hỗ trợ: Nhật, Anh, Trung Quốc (phồn thể, giản thể, Quảng Đông), Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Tiếng Việt, Nga, Đức, Thái Lan, Indonesian,...
** Cần kết nối Wi-Fi
*** Trong trường hợp bị mất/​hư hỏng nghiêm trọng, cần trả phí đền bù 20,000 Yên Nhật
**** Màu sắc: Vàng

Bảo hiểm (80¥/ngày)

Bảo hiểm bao gồm 75 phần trăm phí bồi thường và bạn chỉ cần trả 25% giá trị bảo hiểm.

Phí bồi thường mất mát/hư hỏng nghiêm trọng
Không có bảo hiểm Có bảo hiểm
Bộ phát + SIM 40,000yen 10,000yen
Nắp sau của thiết bị phát 2,000 yen 500yen
Pin gắn liền 4,000yen 1,000yen
Pin di động 2,000yen 500 yen
Cáp USB 1,000yen 250yen
Bộ chuyển đổi điện xoay chiều (cắm vào) 1,000yen 250yen
Túi khóa kép bằng nhựa 1,000yen 250yen

Giao hàng nhanh, dùng thả phanh