Sản phẩm & bảng giá

Premium Wi-Fi

(Không giới hạn mỗi ngày hay mỗi tháng, không giới hạn tốc độ)

Mạng
Softbank 4G LTE
Dung lượng dữ liệu
Không giới hạn
Tốc độ tối đa
187Mbps(Tải về)
Số giờ sử dụng pin
10 tiếng sử dụng liên tụcPin di động được cung cấp miễn phí!
Khu vực
Phủ sóng 100% dân số toàn quốc
Thiết bị
Kết nối cùng lúc lên đến 10 thiết bị

Bảng giá

1 ngày2 ngày3 ngày4 ngày5 ngày6 ngày7 ngày8 ngày9 ngày10 ngày
2,380$21€192,980$26€243,580$32€294,180$37€334,780$42€385,380$48€435,980$53€486,310$56€516,640$59€546,970$62€56
11 ngày12 ngày13 ngày14 ngày15 ngày16 ngày17 ngày18 ngày19 ngày20 ngày
7,300$65€597,630$68€627,960$71€648,290$74€678,620$77€708,950$80€729,280$83€759,610$86€789,940$89€8010,270$92€83
21 ngày22 ngày23 ngày24 ngày25 ngày26 ngày27 ngày28 ngày29 ngày30 ngày
10,600$95€8610,930$98€8811,260$101€9111,590$104€9411,920$107€9612,250$110€9912,580$113€10212,910$116€10413,240$119€10713,570$122€110
1 ngày2 ngày3 ngày4 ngày5 ngày6 ngày
2,380$21€192,980$26€243,580$32€294,180$37€334,780$42€385,380$48€43
7 ngày8 ngày9 ngày10 ngày11 ngày12 ngày
5,980$53€486,310$56€516,640$59€546,970$62€567,300$65€597,630$68€62
13 ngày14 ngày15 ngày16 ngày17 ngày18 ngày
7,960$71€648,290$74€678,620$77€708,950$80€729,280$83€759,610$86€78
19 ngày20 ngày21 ngày22 ngày23 ngày24 ngày
9,940$89€8010,270$92€8310,600$95€8610,930$98€8811,260$101€9111,590$104€94
25 ngày26 ngày27 ngày28 ngày29 ngày30 ngày
11,920$107€9612,250$110€9912,580$113€10212,910$116€10413,240$119€10713,570$122€110

Shipping fee 500JPY & sales tax 10% will be added

5781 Reviews (more reviews...)
Harriet Ross Verified buyer This review was written by a verified buyer who actually purchased this product.
2019-11-19 17:44:53
Fantastic product and service

We stumbled upon Japan Wireless when planning our recent trip out for the rugby world cup. This product was fantastic, we were never without signal and any small issues were quickly resolved with the useful guidance and instructions. Out whole group connected with no difficulty and so we would highly recommend this product and service!

Khoroshev Anton Pavlovich Verified buyer This review was written by a verified buyer who actually purchased this product.
2019-11-19 16:26:57
Great service

Excellent equipment, easy to use, enough battery for a day, fast and reliable internet

Business Wi-Fi

(Không giới hạn mỗi ngày hay mỗi tháng, không giới hạn tốc độ)

Mạng
Softbank 4G LTE
Dung lượng dữ liệu
Không giới hạn
Tốc độ tối đa
95Mbps(Tải về)
Số giờ sử dụng pin
8.5 tiếng sử dụng liên tụcPin di động được cung cấp miễn phí!
Khu vực
Phủ sóng 99% dân số toàn quốc
Thiết bị
Kết nối cùng lúc lên đến 5 thiết bị

Bảng giá

1 ngày2 ngày3 ngày4 ngày5 ngày6 ngày7 ngày8 ngày9 ngày10 ngày
1,940$17€152,480$22€203,020$27€243,560$32€284,100$36€334,640$41€375,180$46€425,510$49€445,840$52€476,170$55€50
11 ngày12 ngày13 ngày14 ngày15 ngày16 ngày17 ngày18 ngày19 ngày20 ngày
6,500$58€526,830$61€557,160$64€587,490$67€607,820$70€638,150$73€668,480$76€688,810$79€719,140$82€749,470$85€77
21 ngày22 ngày23 ngày24 ngày25 ngày26 ngày27 ngày28 ngày29 ngày30 ngày
9,800$88€7910,130$91€8210,460$94€8510,790$97€8711,120$100€9011,450$102€9311,780$105€9512,110$108€9812,440$111€10112,770$114€103
1 ngày2 ngày3 ngày4 ngày5 ngày6 ngày
1,940$17€152,480$22€203,020$27€243,560$32€284,100$36€334,640$41€37
7 ngày8 ngày9 ngày10 ngày11 ngày12 ngày
5,180$46€425,510$49€445,840$52€476,170$55€506,500$58€526,830$61€55
13 ngày14 ngày15 ngày16 ngày17 ngày18 ngày
7,160$64€587,490$67€607,820$70€638,150$73€668,480$76€688,810$79€71
19 ngày20 ngày21 ngày22 ngày23 ngày24 ngày
9,140$82€749,470$85€779,800$88€7910,130$91€8210,460$94€8510,790$97€87
25 ngày26 ngày27 ngày28 ngày29 ngày30 ngày
11,120$100€9011,450$102€9311,780$105€9512,110$108€9812,440$111€10112,770$114€103

Shipping fee 500JPY & sales tax 10% will be added

854 Reviews (more reviews...)
Mark Leonard Freitas Verified buyer This review was written by a verified buyer who actually purchased this product.
2019-11-18 18:16:19
Pick up and drop off was very easy. The 20GB is plenty for the 5 days.

Pick up and drop off was very easy. The 20GB is plenty for the 5 days.

Eric Graf Verified buyer This review was written by a verified buyer who actually purchased this product.
2019-11-18 16:03:20
Very good service

Nothing to complain everything worked a Smoothly

Thẻ SIM Dữ liệu trả trước
(Chỉ dữ liệu)

Mạng
DoCoMo 4G LTE
Dung lượng dữ liệu
500MB/ngày
Tốc độ tối đa
150Mbps(Tải về)
Khu vực
Phủ sóng 100% dân số toàn quốc
Thẻ SIM của chúng tôi là loại tương thích với tất cả các thiết bị nên không cần xem xét kích thước khi đặt hàng.
Bạn có thể cắt nhỏ thẻ SIM tương thích với tất cả các thiết bị và dễ dàng điều chỉnh lại theo kích thước mà bạn muốn bằng tay.

Bảng giá

7 ngày SIM

¥3,240

$30

€26

15 ngày SIM

¥3,780

$35

€31

30 ngày SIM

¥4,320

$39

€35

Shipping fee 500JPY & sales tax 10% will be added

263 Reviews (more reviews...)
Joseph Dodds Verified buyer This review was written by a verified buyer who actually purchased this product.
2019-11-17 18:26:31
Great Service

Our prepaid SIM cards were waiting for us when we arrived at the airport and collection was very easy. We mainly used our SIM cards for navigating around Tokyo which proved to be very useful. Overall, a great service at a reasonable price. I would definitely recommend to anyone visiting Japan.

Marcos GARCIA MAIURANO Verified buyer This review was written by a verified buyer who actually purchased this product.
2019-11-19 14:48:04
Worked great most of the time

Easy to set Works great Had a big problem one day where I was unable to use data at all, for more than 4 hours, but it only happened once, so it's okay, I'm not even convinced it was a sim issue

Máy dịch bằng giọng nói

Phụ kiện kèm theo Thiết bị phát Wi-Fi

Ngôn ngữ
Hỗ trợ 72 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Nhật
Kích thước
127.8 x 59 x 11 mm
Trọng lượng
69 g
Pin
6 giờ sử dụng
(48 giờ ở chế độ chờ)
Thời gian sạc
1 giờ
Giá

¥199 Một ngày

* Ngôn ngữ hỗ trợ: Nhật, Anh, Trung Quốc (phồn thể, giản thể, Quảng Đông), Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Tiếng Việt, Nga, Đức, Thái Lan, Indonesian,...
** Cần kết nối Wi-Fi
*** Trong trường hợp bị mất/​hư hỏng nghiêm trọng, cần trả phí đền bù 20,000 Yên Nhật
**** Màu sắc: Vàng

Bảo hiểm (80¥/ngày)

Bảo hiểm bao gồm 75 phần trăm phí bồi thường và bạn chỉ cần trả 25% giá trị bảo hiểm.

Phí bồi thường mất mát/hư hỏng nghiêm trọng
Không có bảo hiểm Có bảo hiểm
Bộ phát + SIM 40,000yen 10,000yen
Nắp sau của thiết bị phát 2,000 yen 500yen
Pin gắn liền 4,000yen 1,000yen
Pin di động 2,000yen 500 yen
Cáp USB 1,000yen 250yen
Bộ chuyển đổi điện xoay chiều (cắm vào) 1,000yen 250yen
Túi khóa kép bằng nhựa 1,000yen 250yen

Giao hàng nhanh, dùng thả phanh