Cho thuê Wi-Fi di động<br/>Bán SIM ở Nhật Bản
Cho thuê Wi-Fi di động
Bán SIM ở Nhật Bản

Wi-Fi tiêu chuẩn

(Không giới hạn mỗi ngày hay mỗi tháng, không giới hạn tốc độ)
alt

Bảng giá

* Đã bao gồm mức chiết khấu 0%.
1ngày
2ngày
3ngày
4ngày
5ngày
6ngày
7ngày
8ngày
9ngày
10ngày
11ngày
12ngày
13ngày
14ngày
15ngày
16ngày
17ngày
18ngày
19ngày
20ngày
21ngày
22ngày
23ngày
24ngày
25ngày
26ngày
27ngày
28ngày
29ngày
30ngày
¥9,800
Mạng
Softbank 4G LTE
Dung lượng dữ liệu
Không giới hạn
Tốc độ tối đa
120Mbps(Tải về)
Số giờ sử dụng pin

8.5 :hours tiếng sử dụng liên tục

Sạc dự phòng được cung cấp miễn phí!

Khu vực
Phủ sóng 99% dân số toàn quốc
Thiết bị
Kết nối cùng lúc lên đến 5 thiết bị

Bảng giá

* Đã bao gồm mức chiết khấu 0%.
1 ngày
¥1,030
$6
6 €
$10
฿244
RM32
168k
₩9,268
TWD 216
HKD 52
2 ngày
¥1,830
$11
11 €
$18
฿434
RM56
299k
₩16,466
TWD 385
HKD 93
3 ngày
¥2,620
$17
16 €
$26
฿622
RM81
428k
₩23,575
TWD 551
HKD 133
4 ngày
¥3,410
$22
20 €
$34
฿810
RM106
557k
₩30,683
TWD 717
HKD 174
5 ngày
¥4,200
$27
25 €
$42
฿998
RM130
685k
₩37,792
TWD 883
HKD 214
6 ngày
¥4,990
$32
30 €
$49
฿1,186
RM155
814k
₩44,900
TWD 1,050
HKD 255
7 ngày
¥5,790
$37
35 €
$57
฿1,376
RM180
945k
₩52,098
TWD 1,218
HKD 295
8 ngày
¥6,580
$42
40 €
$65
฿1,564
RM204
1,1tr
₩59,207
TWD 1,384
HKD 336
9 ngày
¥7,370
$48
45 €
$73
฿1,751
RM229
1,2tr
₩66,315
TWD 1,550
HKD 376
10 ngày
¥8,160
$53
49 €
$81
฿1,939
RM253
1,3tr
₩73,424
TWD 1,717
HKD 417
11 ngày
¥8,820
$57
53 €
$88
฿2,096
RM274
1,4tr
₩79,363
TWD 1,856
HKD 450
12 ngày
¥9,480
$61
57 €
$94
฿2,253
RM295
1,5tr
₩85,301
TWD 1,995
HKD 484
13 ngày
¥10,140
$66
61 €
$101
฿2,410
RM315
1,7tr
₩91,240
TWD 2,133
HKD 518
14 ngày
¥10,800
$70
66 €
$108
฿2,567
RM336
1,8tr
₩97,179
TWD 2,272
HKD 552
15 ngày
¥11,480
$74
70 €
$114
฿2,728
RM357
1,9tr
₩103,298
TWD 2,415
HKD 586
16 ngày
¥11,960
$78
73 €
$119
฿2,842
RM372
2,0tr
₩107,617
TWD 2,516
HKD 611
17 ngày
¥12,430
$81
75 €
$124
฿2,954
RM386
2,0tr
₩111,846
TWD 2,615
HKD 635
18 ngày
¥12,940
$84
79 €
$129
฿3,075
RM402
2,1tr
₩116,435
TWD 2,723
HKD 661
19 ngày
¥13,410
$87
81 €
$134
฿3,187
RM417
2,2tr
₩120,664
TWD 2,822
HKD 685
20 ngày
¥13,890
$90
84 €
$139
฿3,301
RM432
2,3tr
₩124,983
TWD 2,923
HKD 710
21 ngày
¥14,390
$93
87 €
$144
฿3,420
RM447
2,3tr
₩129,482
TWD 3,028
HKD 735
22 ngày
¥14,870
$97
90 €
$148
฿3,534
RM462
2,4tr
₩133,801
TWD 3,129
HKD 760
23 ngày
¥15,350
$100
93 €
$153
฿3,648
RM477
2,5tr
₩138,120
TWD 3,230
HKD 784
24 ngày
¥15,830
$103
96 €
$158
฿3,762
RM492
2,6tr
₩142,439
TWD 3,331
HKD 809
25 ngày
¥16,320
$106
99 €
$163
฿3,879
RM507
2,7tr
₩146,848
TWD 3,434
HKD 834
26 ngày
¥16,810
$109
102 €
$168
฿3,995
RM523
2,7tr
₩151,258
TWD 3,537
HKD 859
27 ngày
¥17,290
$112
105 €
$173
฿4,109
RM538
2,8tr
₩155,577
TWD 3,638
HKD 883
28 ngày
¥17,780
$115
108 €
$178
฿4,226
RM553
2,9tr
₩159,986
TWD 3,741
HKD 908
29 ngày
¥18,260
$119
111 €
$182
฿4,340
RM568
3,0tr
₩164,305
TWD 3,842
HKD 933
30 ngày
¥18,740
$122
114 €
$187
฿4,454
RM583
3,1tr
₩168,624
TWD 3,943
HKD 957

*Đã gồm thuế

Đánh giá của khách hàng


TOP

Giao hàng nhanh, dùng thả phanh

ĐẶT NGAY