Cho thuê Wi-Fi di động<br/>Bán SIM ở Nhật Bản
Cho thuê Wi-Fi di động
Bán SIM ở Nhật Bản

Business Wi-Fi

(Không giới hạn mỗi ngày hay mỗi tháng, không giới hạn tốc độ)
alt

Bảng giá

* Đã bao gồm mức chiết khấu 0%.
1ngày
2ngày
3ngày
4ngày
5ngày
6ngày
7ngày
8ngày
9ngày
10ngày
11ngày
12ngày
13ngày
14ngày
15ngày
16ngày
17ngày
18ngày
19ngày
20ngày
21ngày
22ngày
23ngày
24ngày
25ngày
26ngày
27ngày
28ngày
29ngày
30ngày
¥9,800
Mạng
Softbank 4G LTE
Dung lượng dữ liệu
Không giới hạn
Tốc độ tối đa
95Mbps(Tải về)
Số giờ sử dụng pin

8.5 :hours tiếng sử dụng liên tục

Pin di động được cung cấp miễn phí!

Khu vực
Phủ sóng 99% dân số toàn quốc
Thiết bị
Kết nối cùng lúc lên đến 5 thiết bị

Bảng giá

* Đã bao gồm mức chiết khấu 0%.
1 ngày
¥2,570
$19
€18
$27
2 ngày
¥3,290
$25
€23
$35
3 ngày
¥4,020
$30
€28
$43
4 ngày
¥4,740
$36
€33
$51
5 ngày
¥5,470
$42
€38
$58
6 ngày
¥6,190
$47
€43
$66
7 ngày
¥6,900
$53
€48
$74
8 ngày
¥7,350
$56
€52
$79
9 ngày
¥7,780
$59
€55
$83
10 ngày
¥8,230
$63
€58
$88
11 ngày
¥8,670
$66
€61
$93
12 ngày
¥9,100
$70
€64
$97
13 ngày
¥9,550
$73
€67
$102
14 ngày
¥9,980
$76
€70
$107
15 ngày
¥10,440
$80
€73
$112
16 ngày
¥10,870
$83
€77
$117
17 ngày
¥11,300
$87
€80
$121
18 ngày
¥11,760
$90
€83
$126
19 ngày
¥12,190
$93
€86
$131
20 ngày
¥12,630
$97
€89
$135
21 ngày
¥13,080
$100
€92
$140
22 ngày
¥13,520
$104
€95
$145
23 ngày
¥13,950
$107
€98
$150
24 ngày
¥14,390
$110
€101
$154
25 ngày
¥14,840
$114
€105
$159
26 ngày
¥15,280
$117
€108
$164
27 ngày
¥15,720
$121
€111
$169
28 ngày
¥16,160
$124
€114
$174
29 ngày
¥16,600
$127
€117
$178
30 ngày
¥17,040
$131
€120
$183

*Đã gồm thuế

Đánh giá của khách hàng

Giao hàng nhanh, dùng thả phanh