Cho thuê Wi-Fi di động, bán SIM ở Nhật Bản
Cho thuê Wi-Fi di động, bán SIM ở Nhật Bản

Business Wi-Fi

(Không giới hạn mỗi ngày hay mỗi tháng, không giới hạn tốc độ)
alt

Bảng giá

1ngày
2ngày
3ngày
4ngày
5ngày
6ngày
7ngày
8ngày
9ngày
10ngày
11ngày
12ngày
13ngày
14ngày
15ngày
16ngày
17ngày
18ngày
19ngày
20ngày
21ngày
22ngày
23ngày
24ngày
25ngày
26ngày
27ngày
28ngày
29ngày
30ngày
¥9,800
Mạng
Softbank 4G LTE
Dung lượng dữ liệu
Không giới hạn
Tốc độ tối đa
95Mbps(Tải về)
Số giờ sử dụng pin

8.5 :hours tiếng sử dụng liên tục

Pin di động được cung cấp miễn phí!

Khu vực
Phủ sóng 99% dân số toàn quốc
Thiết bị
Kết nối cùng lúc lên đến 5 thiết bị

Bảng giá

1 ngày
¥1,588
$11
€11
$16
2 ngày
¥2,027
$14
€14
$21
3 ngày
¥2,475
$17
€17
$26
4 ngày
¥2,915
$20
€20
$31
5 ngày
¥3,362
$23
€24
$35
6 ngày
¥3,803
$26
€27
$40
7 ngày
¥4,242
$29
€30
$45
8 ngày
¥4,518
$31
€32
$48
9 ngày
¥4,787
$33
€34
$51
10 ngày
¥5,055
$35
€36
$53
11 ngày
¥5,331
$36
€38
$56
12 ngày
¥5,600
$38
€39
$59
13 ngày
¥5,868
$40
€41
$62
14 ngày
¥6,136
$42
€43
$65
15 ngày
¥6,412
$44
€45
$68
16 ngày
¥6,680
$46
€47
$71
17 ngày
¥6,949
$48
€49
$74
18 ngày
¥7,225
$50
€51
$77
19 ngày
¥7,493
$51
€53
$79
20 ngày
¥7,762
$53
€55
$82
21 ngày
¥8,038
$55
€57
$85
22 ngày
¥8,306
$57
€59
$88
23 ngày
¥8,575
$59
€61
$91
24 ngày
¥8,843
$61
€63
$94
25 ngày
¥9,118
$63
€65
$97
26 ngày
¥9,387
$65
€67
$100
27 ngày
¥9,655
$66
€68
$102
28 ngày
¥9,931
$68
€70
$105
29 ngày
¥10,200
$70
€72
$108
30 ngày
¥10,468
$72
€74
$111

*Đã gồm thuế

Đánh giá của khách hàng

Giao hàng nhanh, dùng thả phanh