Cho thuê Wi-Fi di động<br/>Bán SIM ở Nhật Bản
Cho thuê Wi-Fi di động
Bán SIM ở Nhật Bản

Wi-Fi tiêu chuẩn

(Không giới hạn mỗi ngày hay mỗi tháng, không giới hạn tốc độ)
alt

Bảng giá

* Đã bao gồm mức chiết khấu 0%.
1ngày
2ngày
3ngày
4ngày
5ngày
6ngày
7ngày
8ngày
9ngày
10ngày
11ngày
12ngày
13ngày
14ngày
15ngày
16ngày
17ngày
18ngày
19ngày
20ngày
21ngày
22ngày
23ngày
24ngày
25ngày
26ngày
27ngày
28ngày
29ngày
30ngày
¥9,800
Mạng
Softbank 4G LTE
Dung lượng dữ liệu
Không giới hạn
Tốc độ tối đa
120Mbps(Tải về)
Số giờ sử dụng pin

8.5 :hours tiếng sử dụng liên tục

Sạc dự phòng được cung cấp miễn phí!

Khu vực
Phủ sóng 99% dân số toàn quốc
Thiết bị
Kết nối cùng lúc lên đến 5 thiết bị

Bảng giá

* Đã bao gồm mức chiết khấu 0%.
1 ngày
¥1,030
$7
6€
$10
฿244
RM32
170k
₩9,149
TWD 219
2 ngày
¥1,830
$12
11€
$18
฿434
RM58
302k
₩16,256
TWD 390
3 ngày
¥2,620
$17
16€
$26
฿622
RM83
432k
₩23,274
TWD 559
4 ngày
¥3,410
$23
21€
$34
฿810
RM108
562k
₩30,291
TWD 727
5 ngày
¥4,200
$28
26€
$43
฿998
RM133
693k
₩37,309
TWD 896
6 ngày
¥4,990
$33
31€
$51
฿1,185
RM158
823k
₩44,327
TWD 1,064
7 ngày
¥5,790
$39
36€
$59
฿1,376
RM183
955k
₩51,433
TWD 1,235
8 ngày
¥6,580
$44
41€
$67
฿1,563
RM208
1,1tr
₩58,451
TWD 1,404
9 ngày
¥7,370
$50
46€
$75
฿1,751
RM233
1,2tr
₩65,469
TWD 1,572
10 ngày
¥8,160
$55
51€
$83
฿1,939
RM258
1,3tr
₩72,487
TWD 1,741
11 ngày
¥8,820
$59
55€
$90
฿2,096
RM279
1,5tr
₩78,349
TWD 1,881
12 ngày
¥9,480
$64
59€
$97
฿2,253
RM300
1,6tr
₩84,212
TWD 2,022
13 ngày
¥10,140
$68
63€
$103
฿2,409
RM321
1,7tr
₩90,075
TWD 2,163
14 ngày
¥10,800
$73
67€
$110
฿2,566
RM342
1,8tr
₩95,938
TWD 2,304
15 ngày
¥11,480
$78
71€
$117
฿2,728
RM364
1,9tr
₩101,979
TWD 2,449
16 ngày
¥11,960
$81
74€
$122
฿2,842
RM379
2,0tr
₩106,243
TWD 2,551
17 ngày
¥12,430
$84
77€
$127
฿2,954
RM394
2,0tr
₩110,418
TWD 2,652
18 ngày
¥12,940
$88
80€
$132
฿3,075
RM410
2,1tr
₩114,948
TWD 2,761
19 ngày
¥13,410
$91
83€
$137
฿3,187
RM425
2,2tr
₩119,123
TWD 2,861
20 ngày
¥13,890
$94
86€
$142
฿3,301
RM440
2,3tr
₩123,387
TWD 2,963
21 ngày
¥14,390
$97
90€
$147
฿3,420
RM456
2,4tr
₩127,829
TWD 3,070
22 ngày
¥14,870
$101
93€
$152
฿3,534
RM471
2,5tr
₩132,093
TWD 3,172
23 ngày
¥15,350
$104
96€
$157
฿3,648
RM486
2,5tr
₩136,357
TWD 3,275
24 ngày
¥15,830
$107
99€
$162
฿3,762
RM501
2,6tr
₩140,621
TWD 3,377
25 ngày
¥16,320
$111
102€
$167
฿3,878
RM517
2,7tr
₩144,974
TWD 3,482
26 ngày
¥16,810
$114
105€
$172
฿3,995
RM533
2,8tr
₩149,326
TWD 3,586
27 ngày
¥17,290
$117
108€
$177
฿4,109
RM548
2,9tr
₩153,590
TWD 3,689
28 ngày
¥17,780
$120
111€
$182
฿4,225
RM563
2,9tr
₩157,943
TWD 3,793
29 ngày
¥18,260
$124
114€
$187
฿4,339
RM578
3,0tr
₩162,207
TWD 3,896
30 ngày
¥18,740
$127
117€
$192
฿4,453
RM594
3,1tr
₩166,471
TWD 3,998

*Đã gồm thuế

Đánh giá của khách hàng


TOP

Giao hàng nhanh, dùng thả phanh

ĐẶT NGAY