Cho thuê Wi-Fi di động<br/>Bán SIM ở Nhật Bản
Cho thuê Wi-Fi di động
Bán SIM ở Nhật Bản

Business Wi-Fi

(Không giới hạn mỗi ngày hay mỗi tháng, không giới hạn tốc độ)
alt

Bảng giá

* Đã bao gồm mức chiết khấu 0%.
1ngày
2ngày
3ngày
4ngày
5ngày
6ngày
7ngày
8ngày
9ngày
10ngày
11ngày
12ngày
13ngày
14ngày
15ngày
16ngày
17ngày
18ngày
19ngày
20ngày
21ngày
22ngày
23ngày
24ngày
25ngày
26ngày
27ngày
28ngày
29ngày
30ngày
¥9,800
Mạng
Softbank 4G LTE
Dung lượng dữ liệu
Không giới hạn
Tốc độ tối đa
95Mbps(Tải về)
Số giờ sử dụng pin

8.5 :hours tiếng sử dụng liên tục

Pin di động được cung cấp miễn phí!

Khu vực
Phủ sóng 99% dân số toàn quốc
Thiết bị
Kết nối cùng lúc lên đến 5 thiết bị

Bảng giá

* Đã bao gồm mức chiết khấu 0%.
1 ngày
¥2,570
$18
€17
$28
฿637
2 ngày
¥3,290
$23
€21
$36
฿816
3 ngày
¥4,020
$28
€26
$44
฿997
4 ngày
¥4,740
$33
€31
$52
฿1,175
5 ngày
¥5,470
$39
€36
$60
฿1,356
6 ngày
¥6,190
$44
€41
$68
฿1,535
7 ngày
¥6,900
$49
€46
$75
฿1,711
8 ngày
¥7,350
$52
€49
$80
฿1,823
9 ngày
¥7,780
$55
€51
$85
฿1,929
10 ngày
¥8,230
$58
€54
$90
฿2,041
11 ngày
¥8,670
$62
€57
$95
฿2,150
12 ngày
¥9,100
$65
€60
$99
฿2,257
13 ngày
¥9,550
$68
€63
$104
฿2,369
14 ngày
¥9,980
$71
€66
$109
฿2,475
15 ngày
¥10,440
$74
€69
$114
฿2,589
16 ngày
¥10,870
$77
€72
$119
฿2,696
17 ngày
¥11,300
$80
€75
$124
฿2,803
18 ngày
¥11,760
$84
€78
$129
฿2,917
19 ngày
¥12,190
$87
€81
$133
฿3,023
20 ngày
¥12,630
$90
€84
$138
฿3,133
21 ngày
¥13,080
$93
€87
$143
฿3,244
22 ngày
¥13,520
$96
€90
$148
฿3,353
23 ngày
¥13,950
$99
€93
$153
฿3,460
24 ngày
¥14,390
$102
€95
$158
฿3,569
25 ngày
¥14,840
$106
€98
$163
฿3,681
26 ngày
¥15,280
$109
€101
$167
฿3,790
27 ngày
¥15,720
$112
€104
$172
฿3,899
28 ngày
¥16,160
$115
€107
$177
฿4,008
29 ngày
¥16,600
$118
€110
$182
฿4,117
30 ngày
¥17,040
$121
€113
$187
฿4,227

*Đã gồm thuế

Đánh giá của khách hàng

Giao hàng nhanh, dùng thả phanh