Cho thuê Wi-Fi di động<br/>Bán SIM ở Nhật Bản

Pháp lý

Thông tin được cung cấp theo Đạo luật của Nhật Bản về các giao dịch thương mại cụ thể

1. Giá bán (giá dịch vụ) (chi phí vận chuyển cũng phải được hiển thị)

Hiển thị trên trang giá:
https://www.japan-wireless.com/vn/rates

2. Ngày và phương thức thanh toán

Thanh toán tại thời điểm đặt hàng.
Dịch vụ thanh toán sử dụng tài khoản email và Internet như PayPal hoặc Stripe.

3. Thời gian giao nhận sản phẩm (thời gian chuyển giao quyền, thời gian cung cấp dịch vụ)

Chúng tôi giao hàng từ ngày nộp đơn.

4. Các vấn đề liên quan đến việc rút đơn đăng ký hợp đồng mua bán sản phẩm hoặc quyền cụ thể hoặc hủy bỏ hợp đồng mua bán (nội dung của thỏa thuận đặc biệt, nếu có)

Chúng tôi chấp nhận tất cả các sản phẩm trả lại trong ngày nhận được yêu cầu, ngay cả khi sản phẩm không bị lỗi. Chúng tôi sẽ chịu chi phí vận chuyển nếu sản phẩm bị lỗi. Tuy nhiên, trong trường hợp sản phẩm không bị lỗi được trả lại, chúng tôi sẽ hoàn lại giá sau khi trừ đi khoản phạt 1.100 yên do hủy hợp đồng sau khi vận chuyển.

5. Tên, địa chỉ, số điện thoại công ty vận hành

Inbound Platform Corp.
6-14-5 SW Shimbashi Building, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo

6. Trường hợp nhà điều hành kinh doanh là một công ty quảng cáo theo cách sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu điện tử: tên của người đại diện (chẳng hạn như nhà cung cấp) hoặc tên của người chịu trách nhiệm bán hàng qua thư

Giám đốc kinh doanh Shigetaka Nishii.

7. Thời hạn hiệu lực của đơn đăng ký (nếu có)

Các đơn đăng ký sẽ tự động bị hủy khi chúng tôi không thể thiết lập liên lạc trong 10 ngày trở lên kể từ ngày nhận được yêu cầu.

8. Nội dung và số tiền bên mua chịu, v.v. ngoài giá bán và phí vận chuyển

Các vật phẩm cho thuê, bảo hiểm, phí gia hạn, phí trả chậm, v.v... (tùy trường hợp cụ thể).

9. Nội dung của bất kỳ điều khoản nào liên quan đến trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp đối với các lỗi tiềm ẩn của sản phẩm

Chúng tôi sẽ thay thế các sản phẩm bị lỗi cũng như các sản phẩm bị trầy xước hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển, v.v. Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Japan Wireless qua email hoặc điện thoại để yêu cầu thay thế.
Chúng tôi chấp nhận trả hàng trong vòng 14 ngày kể từ ngày chúng tôi vận chuyển sản phẩm.
Vui lòng sử dụng phong bì trả lại đi kèm với sản phẩm để trả lại sản phẩm.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận trả lại các sản phẩm sau:
*Sản phẩm bị trầy xước hoặc hư hỏng không do lỗi của công ty chúng tôi.
*Sản phẩm được trả lại sau 15 ngày hoặc hơn kể từ ngày chúng tôi gửi sản phẩm.

10. Nội dung của bất kỳ điều kiện bán hàng đặc biệt nào (điều kiện cung cấp dịch vụ) như giới hạn về số lượng bán

Chúng tôi nhận đơn hàng từ 1 sản phẩm.

11. Địa chỉ email của đơn vị kinh doanh để nhận các thông tin quảng cáo thương mại

customer@japan-wireless.com


TOP

Giao hàng nhanh, dùng thả phanh

ĐẶT NGAY