Đặt hàng

  1. Đặt Hàng
  2. Xác Nhận
  3. Thanh Toán

*Để đặt từ 5 đến 99 sản phẩm, vui lòng chọn "Thêm" và điền số lượng.
Trường "Số lượng" là bắt buộc và phải có giá trị.
Trường "thẻ SIM" là bắt buộc và phải có giá trị.
2
*Vui lòng chọn loại thẻ SIM và số lượng mong muốn.
*Để đặt từ 10 đến 99 sản phẩm, vui lòng chọn "Thêm" và điền số lượng.
Trường "thẻ SIM" là bắt buộc và phải có giá trị.
Trường "Số lượng" là bắt buộc và phải có giá trị.
Trường "Sim 7 Ngày" là bắt buộc và phải có giá trị.
Trường "Sim 15 Ngày" là bắt buộc và phải có giá trị.
Trường "Sim 30 Ngày" là bắt buộc và phải có giá trị.

*Để đặt từ 10 đến 99 sản phẩm, vui lòng chọn "Thêm" và điền số lượng.
Trường "Số lượng" là bắt buộc và phải có giá trị.
Trường "Thời gian thuê" là bắt buộc và phải có giá trị.
※Khoảng thời gian giữa lúc bạn đặt hàng và mong muốn nhận hàng quá ngắn. Vui lòng chọn thời điểm khác.
※Không thể giao hàng tại sân bay vào thời điểm bạn chọn. Vui lòng thay đổi lựa chọn.
Trường "Địa điểm nhận" là bắt buộc và phải có giá trị.

Trường "Tên khách sạn và địa chỉ" là bắt buộc và phải có giá trị.

Trường "Tên người đặt phòng" là bắt buộc và phải có giá trị.

*Hãy để chúng tôi gởi hàng tới bưu cục trong thị trấn thay vì nhà thuê hoặc Airbnb. Nhập tên bưu cục hoặc địa chỉ Airbnb trong mục "yêu cầu đặc biệt". Sau đó chúng tôi sẽ gởi cho bạn địa điểm thuận tiện nhất.


Trường "Địa chỉ (Nơi cư ngụ / Văn phòng / Bưu cục)" là bắt buộc và phải có giá trị.

*Nơi cư ngụ: Bắt buộc nhập tên địa điểm cư ngụ
*Bưu cục/ Văn phòng: Bắt buộc nhập tên người nhận
Trường "Tên người nhận" là bắt buộc và phải có giá trị.

*Nơi cư ngụ: Bắt buộc nhập tên địa điểm cư ngụ
*Bưu cục/ Văn phòng: Bắt buộc nhập tên người nhận
Trường "Tên người nhận" là bắt buộc và phải có giá trị.

*Nơi cư ngụ: Bắt buộc nhập tên địa điểm cư ngụ
*Bưu cục/ Văn phòng: Bắt buộc nhập tên người nhận
Trường "Tên người nhận" là bắt buộc và phải có giá trị.
(Thời gian địa phương ở Nhật)
*Nếu đặt hàng vào phút chót: Các tùy chọn về thời gian nhận hàng sẽ bị hạn chế
** Múi giờ Nhật Bản. Click vào đây để tính toán sự khác biệt.
Trường "Thời gian nhận hàng dự kiến" là bắt buộc và phải có giá trị.
Trường "Thời gian nhận hàng dự kiến" là bắt buộc và phải có giá trị.
Trường "Chuyến bay đến" là bắt buộc và phải có giá trị.

Trường "Tên đầy đủ" là bắt buộc và phải có giá trị.

Trường "Quốc tịch" là bắt buộc và phải có giá trị.

Trường "Email" là bắt buộc và phải có giá trị.

Bảo hiểm của chúng tôi chi trả 75% chi phí trong trường hợp mất hoặc hư hỏng.


Hỗ trợ 72 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Nhật. Thông tin chi tiết.

Mã khuyến mãi không hợp lệ
Đơn hàng của bạn
Tổng:
0 JPY
Premium Wi-Fi (187Mbps)
Phí giao hàng: 500 JPY
Giao hàng siêu tốc:
Phí dịch vụ (Chỉ QL Liner):
Bảo hiểm:
Mã khuyến mãi:
Giảm giá đặc biệt: 0