Cho thuê Wi-Fi di động<br/>Bán SIM ở Nhật Bản
Cho thuê Wi-Fi di động
Bán SIM ở Nhật Bản

Wi-Fi cao cấp

(Không giới hạn mỗi ngày hay mỗi tháng, không giới hạn tốc độ)
alt

Bảng giá

* Đã bao gồm mức chiết khấu 0%.
1ngày
2ngày
3ngày
4ngày
5ngày
6ngày
7ngày
8ngày
9ngày
10ngày
11ngày
12ngày
13ngày
14ngày
15ngày
16ngày
17ngày
18ngày
19ngày
20ngày
21ngày
22ngày
23ngày
24ngày
25ngày
26ngày
27ngày
28ngày
29ngày
30ngày
¥9,800
Mạng
Softbank 4G LTE
Dung lượng dữ liệu
Không giới hạn
Tốc độ tối đa
187Mbps(Tải về)
Số giờ sử dụng pin

10 :hours tiếng sử dụng liên tục

Sạc dự phòng được cung cấp miễn phí!

Khu vực
Phủ sóng 100% dân số toàn quốc
Thiết bị
Kết nối cùng lúc lên đến 10 thiết bị

Bảng giá

* Đã bao gồm mức chiết khấu 0%.
1 ngày
¥1,080
$7
6€
$11
฿265
RM34
181k
₩9,823
TWD 234
2 ngày
¥2,160
$14
13€
$22
฿531
RM69
361k
₩19,647
TWD 468
3 ngày
¥3,340
$23
21€
$35
฿822
RM107
559k
₩30,380
TWD 724
4 ngày
¥4,180
$28
26€
$43
฿1,028
RM134
699k
₩38,020
TWD 906
5 ngày
¥4,860
$33
31€
$50
฿1,196
RM156
813k
₩44,205
TWD 1,054
6 ngày
¥5,540
$38
35€
$58
฿1,363
RM178
927k
₩50,390
TWD 1,201
7 ngày
¥6,230
$43
39€
$65
฿1,533
RM200
1,0tr
₩56,667
TWD 1,351
8 ngày
¥7,020
$48
44€
$73
฿1,727
RM226
1,2tr
₩63,852
TWD 1,522
9 ngày
¥7,810
$53
50€
$81
฿1,922
RM251
1,3tr
₩71,038
TWD 1,694
10 ngày
¥8,600
$59
55€
$90
฿2,116
RM276
1,4tr
₩78,224
TWD 1,865
11 ngày
¥9,260
$63
59€
$97
฿2,279
RM298
1,5tr
₩84,227
TWD 2,008
12 ngày
¥9,920
$68
63€
$104
฿2,441
RM319
1,7tr
₩90,230
TWD 2,151
13 ngày
¥10,580
$73
67€
$110
฿2,604
RM340
1,8tr
₩96,234
TWD 2,295
14 ngày
¥11,240
$77
72€
$117
฿2,766
RM361
1,9tr
₩102,237
TWD 2,438
15 ngày
¥11,900
$82
76€
$124
฿2,929
RM383
2,0tr
₩108,240
TWD 2,581
16 ngày
¥12,560
$86
80€
$131
฿3,091
RM404
2,1tr
₩114,243
TWD 2,724
17 ngày
¥13,220
$91
84€
$138
฿3,254
RM425
2,2tr
₩120,247
TWD 2,867
18 ngày
¥13,880
$95
88€
$145
฿3,416
RM446
2,3tr
₩126,250
TWD 3,010
19 ngày
¥14,540
$100
93€
$152
฿3,578
RM468
2,4tr
₩132,253
TWD 3,154
20 ngày
¥15,200
$104
97€
$159
฿3,741
RM489
2,5tr
₩138,256
TWD 3,297
21 ngày
¥15,570
$107
99€
$163
฿3,832
RM501
2,6tr
₩141,622
TWD 3,377
22 ngày
¥16,050
$110
102€
$168
฿3,950
RM516
2,7tr
₩145,988
TWD 3,481
23 ngày
¥16,520
$114
105€
$173
฿4,066
RM531
2,8tr
₩150,263
TWD 3,583
24 ngày
¥17,010
$117
108€
$178
฿4,186
RM547
2,8tr
₩154,720
TWD 3,689
25 ngày
¥17,500
$120
112€
$183
฿4,307
RM563
2,9tr
₩159,177
TWD 3,796
26 ngày
¥17,970
$124
115€
$188
฿4,423
RM578
3,0tr
₩163,452
TWD 3,898
27 ngày
¥18,470
$127
118€
$193
฿4,546
RM594
3,1tr
₩168,000
TWD 4,006
28 ngày
¥18,950
$130
121€
$198
฿4,664
RM610
3,2tr
₩172,366
TWD 4,110
29 ngày
¥19,440
$134
124€
$203
฿4,785
RM626
3,3tr
₩176,823
TWD 4,217
30 ngày
¥19,920
$137
127€
$208
฿4,903
RM641
3,3tr
₩181,189
TWD 4,321

*Đã gồm thuế

Đánh giá của khách hàng


TOP

Giao hàng nhanh, dùng thả phanh

ĐẶT NGAY