Cho thuê Wi-Fi di động<br/>Bán SIM ở Nhật Bản
Cho thuê Wi-Fi di động
Bán SIM ở Nhật Bản

Premium Wi-Fi

(Không giới hạn mỗi ngày hay mỗi tháng, không giới hạn tốc độ)
alt

Bảng giá

* Đã bao gồm mức chiết khấu 0%.
1ngày
2ngày
3ngày
4ngày
5ngày
6ngày
7ngày
8ngày
9ngày
10ngày
11ngày
12ngày
13ngày
14ngày
15ngày
16ngày
17ngày
18ngày
19ngày
20ngày
21ngày
22ngày
23ngày
24ngày
25ngày
26ngày
27ngày
28ngày
29ngày
30ngày
¥9,800
Mạng
Softbank 4G LTE
Dung lượng dữ liệu
Không giới hạn
Tốc độ tối đa
187Mbps(Tải về)
Số giờ sử dụng pin

10 :hours tiếng sử dụng liên tục

Pin di động được cung cấp miễn phí!

Khu vực
Phủ sóng 100% dân số toàn quốc
Thiết bị
Kết nối cùng lúc lên đến 10 thiết bị

Bảng giá

* Đã bao gồm mức chiết khấu 0%.
1 ngày
¥3,160
$24
€22
$34
2 ngày
¥3,960
$30
€28
$42
3 ngày
¥4,760
$36
€33
$51
4 ngày
¥5,560
$42
€39
$59
5 ngày
¥6,370
$49
€45
$68
6 ngày
¥7,170
$55
€50
$77
7 ngày
¥7,960
$61
€56
$85
8 ngày
¥8,420
$64
€59
$90
9 ngày
¥8,850
$68
€62
$95
10 ngày
¥9,290
$71
€65
$100
11 ngày
¥9,740
$75
€69
$104
12 ngày
¥10,180
$78
€72
$109
13 ngày
¥10,620
$81
€75
$114
14 ngày
¥11,050
$85
€78
$118
15 ngày
¥11,500
$88
€81
$123
16 ngày
¥11,940
$91
€84
$128
17 ngày
¥12,380
$95
€87
$133
18 ngày
¥12,820
$98
€90
$138
19 ngày
¥13,260
$102
€93
$142
20 ngày
¥13,700
$105
€97
$147
21 ngày
¥14,150
$109
€100
$152
22 ngày
¥14,590
$112
€103
$157
23 ngày
¥15,020
$115
€106
$161
24 ngày
¥15,460
$119
€109
$166
25 ngày
¥15,910
$122
€112
$171
26 ngày
¥16,340
$125
€115
$175
27 ngày
¥16,790
$129
€118
$180
28 ngày
¥17,230
$132
€122
$185
29 ngày
¥17,670
$136
€125
$190
30 ngày
¥18,110
$139
€128
$195

*Đã gồm thuế

Đánh giá của khách hàng

Giao hàng nhanh, dùng thả phanh