Cho thuê Wi-Fi di động<br/>Bán SIM ở Nhật Bản
Cho thuê Wi-Fi di động
Bán SIM ở Nhật Bản

Premium Wi-Fi

(Không giới hạn mỗi ngày hay mỗi tháng, không giới hạn tốc độ)
alt

Bảng giá

* Đã bao gồm mức chiết khấu 0%.
1ngày
2ngày
3ngày
4ngày
5ngày
6ngày
7ngày
8ngày
9ngày
10ngày
11ngày
12ngày
13ngày
14ngày
15ngày
16ngày
17ngày
18ngày
19ngày
20ngày
21ngày
22ngày
23ngày
24ngày
25ngày
26ngày
27ngày
28ngày
29ngày
30ngày
¥9,800
Mạng
Softbank 4G LTE
Dung lượng dữ liệu
Không giới hạn
Tốc độ tối đa
187Mbps(Tải về)
Số giờ sử dụng pin

10 :hours tiếng sử dụng liên tục

Pin di động được cung cấp miễn phí!

Khu vực
Phủ sóng 100% dân số toàn quốc
Thiết bị
Kết nối cùng lúc lên đến 10 thiết bị

Bảng giá

* Đã bao gồm mức chiết khấu 0%.
1 ngày
¥3,160
$22
€21
$34
฿783
2 ngày
¥3,960
$28
€26
$43
฿982
3 ngày
¥4,760
$34
€31
$52
฿1,180
4 ngày
¥5,560
$39
€37
$61
฿1,379
5 ngày
¥6,370
$45
€42
$69
฿1,580
6 ngày
¥7,170
$51
€47
$78
฿1,778
7 ngày
¥7,960
$56
€53
$87
฿1,974
8 ngày
¥8,420
$60
€56
$92
฿2,088
9 ngày
¥8,850
$63
€59
$97
฿2,195
10 ngày
¥9,290
$66
€61
$102
฿2,304
11 ngày
¥9,740
$69
€64
$107
฿2,416
12 ngày
¥10,180
$72
€67
$111
฿2,525
13 ngày
¥10,620
$75
€70
$116
฿2,634
14 ngày
¥11,050
$79
€73
$121
฿2,741
15 ngày
¥11,500
$82
€76
$126
฿2,852
16 ngày
¥11,940
$85
€79
$131
฿2,961
17 ngày
¥12,380
$88
€82
$136
฿3,071
18 ngày
¥12,820
$91
€85
$140
฿3,180
19 ngày
¥13,260
$94
€88
$145
฿3,289
20 ngày
¥13,700
$98
€91
$150
฿3,398
21 ngày
¥14,150
$101
€94
$155
฿3,510
22 ngày
¥14,590
$104
€97
$160
฿3,619
23 ngày
¥15,020
$107
€100
$165
฿3,725
24 ngày
¥15,460
$110
€103
$169
฿3,835
25 ngày
¥15,910
$113
€106
$174
฿3,946
26 ngày
¥16,340
$116
€108
$179
฿4,053
27 ngày
¥16,790
$120
€111
$184
฿4,165
28 ngày
¥17,230
$123
€114
$189
฿4,274
29 ngày
¥17,670
$126
€117
$194
฿4,383
30 ngày
¥18,110
$129
€120
$199
฿4,492

*Đã gồm thuế

Đánh giá của khách hàng

Giao hàng nhanh, dùng thả phanh