Cho thuê Wi-Fi di động<br/>Bán SIM ở Nhật Bản

Wi-Fi cao cấp

(Không giới hạn mỗi ngày hay mỗi tháng, không giới hạn tốc độ)
alt

Bảng giá

* Đã bao gồm mức chiết khấu 0%.
1ngày
2ngày
3ngày
4ngày
5ngày
6ngày
7ngày
8ngày
9ngày
10ngày
11ngày
12ngày
13ngày
14ngày
15ngày
16ngày
17ngày
18ngày
19ngày
20ngày
21ngày
22ngày
23ngày
24ngày
25ngày
26ngày
27ngày
28ngày
29ngày
30ngày
¥9,800
Mạng
Softbank 4G LTE
Dung lượng dữ liệu
Không giới hạn
Tốc độ tối đa
187Mbps(Tải về)
Số giờ sử dụng pin

10 :hours tiếng sử dụng liên tục

Sạc dự phòng được cung cấp miễn phí!

Khu vực
Phủ sóng 100% dân số toàn quốc
Thiết bị
Kết nối cùng lúc lên đến 10 thiết bị

Bảng giá

* Đã bao gồm mức chiết khấu 0%.
1 ngày
¥1,080
$6
6 €
$10
฿252
RM32
175k
₩9,379
TWD 222
HKD 53
2 ngày
¥2,160
$13
12 €
$20
฿504
RM64
350k
₩18,758
TWD 444
HKD 107
3 ngày
¥3,340
$21
19 €
$31
฿780
RM99
541k
₩29,006
TWD 686
HKD 166
4 ngày
¥4,180
$26
24 €
$39
฿976
RM125
677k
₩36,301
TWD 859
HKD 207
5 ngày
¥4,860
$30
28 €
$46
฿1,135
RM145
787k
₩42,206
TWD 999
HKD 241
6 ngày
¥5,540
$35
32 €
$52
฿1,294
RM165
897k
₩48,112
TWD 1,139
HKD 275
7 ngày
¥6,230
$39
36 €
$59
฿1,455
RM186
1,0tr
₩54,104
TWD 1,280
HKD 309
8 ngày
¥7,020
$44
41 €
$67
฿1,640
RM210
1,1tr
₩60,965
TWD 1,443
HKD 348
9 ngày
¥7,810
$49
45 €
$74
฿1,825
RM233
1,3tr
₩67,826
TWD 1,605
HKD 388
10 ngày
¥8,600
$54
50 €
$82
฿2,009
RM257
1,4tr
₩74,686
TWD 1,768
HKD 427
11 ngày
¥9,260
$58
54 €
$88
฿2,164
RM277
1,5tr
₩80,418
TWD 1,903
HKD 460
12 ngày
¥9,920
$63
58 €
$94
฿2,318
RM296
1,6tr
₩86,150
TWD 2,039
HKD 493
13 ngày
¥10,580
$67
62 €
$101
฿2,472
RM316
1,7tr
₩91,882
TWD 2,175
HKD 525
14 ngày
¥11,240
$71
65 €
$107
฿2,626
RM336
1,8tr
₩97,614
TWD 2,310
HKD 558
15 ngày
¥11,900
$75
69 €
$113
฿2,781
RM356
1,9tr
₩103,345
TWD 2,446
HKD 591
16 ngày
¥12,560
$79
73 €
$120
฿2,935
RM376
2,0tr
₩109,077
TWD 2,582
HKD 624
17 ngày
¥13,220
$84
77 €
$126
฿3,089
RM395
2,1tr
₩114,809
TWD 2,718
HKD 657
18 ngày
¥13,880
$88
81 €
$132
฿3,243
RM415
2,2tr
₩120,541
TWD 2,853
HKD 690
19 ngày
¥14,540
$92
85 €
$139
฿3,397
RM435
2,4tr
₩126,272
TWD 2,989
HKD 722
20 ngày
¥15,200
$96
89 €
$145
฿3,552
RM455
2,5tr
₩132,004
TWD 3,125
HKD 755
21 ngày
¥15,570
$99
91 €
$148
฿3,638
RM466
2,5tr
₩135,218
TWD 3,201
HKD 774
22 ngày
¥16,050
$102
94 €
$153
฿3,750
RM480
2,6tr
₩139,386
TWD 3,299
HKD 797
23 ngày
¥16,520
$105
96 €
$157
฿3,860
RM494
2,7tr
₩143,468
TWD 3,396
HKD 821
24 ngày
¥17,010
$108
99 €
$162
฿3,975
RM509
2,8tr
₩147,723
TWD 3,497
HKD 845
25 ngày
¥17,500
$111
102 €
$167
฿4,089
RM523
2,8tr
₩151,979
TWD 3,597
HKD 869
26 ngày
¥17,970
$114
105 €
$171
฿4,199
RM537
2,9tr
₩156,060
TWD 3,694
HKD 893
27 ngày
¥18,470
$117
108 €
$176
฿4,316
RM552
3,0tr
₩160,403
TWD 3,797
HKD 918
28 ngày
¥18,950
$120
111 €
$181
฿4,428
RM567
3,1tr
₩164,571
TWD 3,896
HKD 942
29 ngày
¥19,440
$123
113 €
$185
฿4,543
RM582
3,1tr
₩168,827
TWD 3,996
HKD 966
30 ngày
¥19,920
$126
116 €
$190
฿4,655
RM596
3,2tr
₩172,995
TWD 4,095
HKD 990

*Đã gồm thuế

Đánh giá của khách hàng


TOP

Giao hàng nhanh, dùng thả phanh

ĐẶT NGAY