ให้เช่า pocket wifi , จำหน่ายซิมการ์ดในญี่ปุ่น

Order

การสั่งซื้อ
ยืนยัน
การชำระเงิน

ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกจนถึง 3 วันก่อนวันที่คุณมารับ

Wi-Fi พรีเมียม (187Mbps) ราคา
Wi-Fi สำหรับธุรกิจ (95Mbps) ราคา
ซิมการ์ดแบบเติมเงิน ราคา
ต้องระบุช่องผลิตภัณฑ์ลและต้องเป็นค่า
Do not miss the promotion of 50% OFF from 2nd Wifi
ต้องระบุช่องจำนวนลและต้องเป็นค่า
1 2 3 4
หากต้องการสั่งซื้อระหว่าง 5 ถึง 99 เครื่อง โปรดเลือกเพิ่มเติมแล้วป้อนตัวเลข
ต้องระบุช่องระยะเวลาการเช่าลและต้องเป็นค่า
※ช่วงเวลาระหว่างการสั่งซื้อของคุณกับวันที่/เวลาที่ต้องการรับของกระชั้นชิดเกินไป โปรดเลือกตัวเลือกอื่น
ต้องระบุช่องระยะเวลาการเช่าลและต้องเป็นค่า
~
ต้องระบุช่องระยะเวลาการเช่าลและต้องเป็นค่า
※ช่วงเวลาระหว่างการสั่งซื้อของคุณกับวันที่/เวลาที่ต้องการรับของกระชั้นชิดเกินไป โปรดเลือกตัวเลือกอื่น
~
ต้องระบุช่องระยะเวลาการเช่าลและต้องเป็นค่า

เราจะขอส่งไปยังที่ทำการไปรษณีย์ในเมืองแทนสถานที่เช่าพักอาศัย/Airbnb ป้อนชื่อที่ทำการไปรษณีย์หรือที่อยู่ Airbnb ของคุณในช่อง "คำขอพิเศษ" จากนั้นเราจะแนะนำสถานที่ที่สะดวกที่สุด

ต้องระบุช่องที่อยู่ (ที่อยู่อาศัย/สำนักงาน/ที่ทำการไปรษณีย์)ลและต้องเป็นค่า

ที่อยู่อาศัย: ต้องระบุชื่อผู้อยู่อาศัย

ที่ทำการไปรษณีย์/สำนักงาน: ต้องระบุชื่อผู้รับ

ต้องระบุช่องชื่อผู้รับลและต้องเป็นค่า

สำหรับคำสั่งซื้อในนาทีสุดท้าย: ตัวเลือกเวลารับของอาจถูกจำกัดมากขึ้น

เขตเวลาคือ JST. คลิกที่นี่เพื่อคำนวณความแตกต่าง

ต้องระบุช่องเวลารับของโดยประมาณลและต้องเป็นค่า

สำหรับคำสั่งซื้อในนาทีสุดท้าย: ตัวเลือกเวลารับของอาจถูกจำกัดมากขึ้น

เขตเวลาคือ JST. คลิกที่นี่เพื่อคำนวณความแตกต่าง

ต้องระบุช่องเวลารับของโดยประมาณลและต้องเป็นค่า
ต้องระบุช่องเที่ยวบินขาเข้าลและต้องเป็นค่า
ต้องระบุช่องชื่อและที่อยู่โรงแรมลและต้องเป็นค่า
ต้องระบุช่องชื่อการจองลและต้องเป็นค่า

สำหรับคำสั่งซื้อในนาทีสุดท้าย: ตัวเลือกเวลารับของอาจถูกจำกัดมากขึ้น

เขตเวลาคือ JST. คลิกที่นี่เพื่อคำนวณความแตกต่าง

ต้องระบุช่องเวลารับของโดยประมาณลและต้องเป็นค่า

ที่อยู่อาศัย: ต้องระบุชื่อผู้อยู่อาศัย

ที่ทำการไปรษณีย์/สำนักงาน: ต้องระบุชื่อผู้รับ

ต้องระบุช่องชื่อผู้รับลและต้องเป็นค่า

สำหรับคำสั่งซื้อในนาทีสุดท้าย: ตัวเลือกเวลารับของอาจถูกจำกัดมากขึ้น

เขตเวลาคือ JST. คลิกที่นี่เพื่อคำนวณความแตกต่าง

ต้องระบุช่องเวลารับของโดยประมาณลและต้องเป็นค่า

ที่อยู่อาศัย: ต้องระบุชื่อผู้อยู่อาศัย

ที่ทำการไปรษณีย์/สำนักงาน: ต้องระบุชื่อผู้รับ

ต้องระบุช่องชื่อผู้รับลและต้องเป็นค่า

สำหรับคำสั่งซื้อในนาทีสุดท้าย: ตัวเลือกเวลารับของอาจถูกจำกัดมากขึ้น

เขตเวลาคือ JST. คลิกที่นี่เพื่อคำนวณความแตกต่าง

ต้องระบุช่องเวลารับของโดยประมาณลและต้องเป็นค่า
ต้องระบุช่องชื่อเต็มลและต้องเป็นค่า
ต้องระบุช่องประเทศบ้านเกิดลและต้องเป็นค่า
ต้องระบุช่องอีเมลลและต้องเป็นค่า
ประกันของเราครอบคลุม 75% สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่นี่

*Click add to get 50% OFF

*Tap add to get 50% OFF

รหัสคูปองนี้ไม่ถูกต้อง

ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกจนถึง 3 วันก่อนวันที่คุณมารับ

หน้ายืนยัน

คำสั่งของคุณ

 • Premium Wi-Fi x 0

  - $4.99/วัน

  Prepaid SIM Data Card x 0

  -

  0 JPY 0 JPY
 • ราคาโปรโมชั่นลด 50% 0

  0 JPY
 • Pocket Translator

  796 JPY
 • ค่าจัดส่ง

  0 JPY
 • Service fee (QL Liner only)

  800 JPY
 • ประกันภัย

  960 JPY
 • คูปอง

  0 JPY
 • Special discount

  300 JPY
รวม
0 JPY

ราคา

Wi-Fi พรีเมียม

1 วัน
¥2,380
$21
€20
2 วัน
¥2,980
$27
€25
3 วัน
¥3,580
$32
€30
4 วัน
¥4,180
$38
€35
5 วัน
¥4,780
$43
€40
6 วัน
¥5,380
$48
€45
7 วัน
¥5,980
$54
€51
8 วัน
¥6,310
$57
€53
9 วัน
¥6,640
$60
€56
10 วัน
¥6,970
$63
€59
11 วัน
¥7,300
$66
€62
12 วัน
¥7,630
$69
€65
13 วัน
¥7,960
$72
€68
14 วัน
¥8,290
$75
€70
15 วัน
¥8,620
$78
€73
16 วัน
¥8,950
$81
€76
17 วัน
¥9,280
$84
€79
18 วัน
¥9,610
$87
€82
19 วัน
¥9,940
$90
€84
20 วัน
¥10,270
$93
€87
21 วัน
¥10,600
$96
€90
22 วัน
¥10,930
$99
€93
23 วัน
¥11,260
$102
€96
24 วัน
¥11,590
$105
€99
25 วัน
¥11,920
$108
€101
26 วัน
¥12,250
$111
€104
27 วัน
¥12,580
$114
€107
28 วัน
¥12,910
$117
€110
29 วัน
¥13,240
$120
€113
30 วัน
¥13,570
$123
€115

ไม่มีค่าจัดส่งสำหรับการรับสินค้าที่สาขาอุเอโนะหรือชิบูย่า

ราคา

Wi-Fi สำหรับธุรกิจ

1 วัน
¥1,940
$17
€16
2 วัน
¥2,480
$22
€21
3 วัน
¥3,020
$27
€25
4 วัน
¥3,560
$32
€30
5 วัน
¥4,100
$37
€35
6 วัน
¥4,640
$42
€39
7 วัน
¥5,180
$47
€44
8 วัน
¥5,510
$50
€47
9 วัน
¥5,840
$53
€49
10 วัน
¥6,170
$56
€52
11 วัน
¥6,500
$59
€55
12 วัน
¥6,830
$62
€58
13 วัน
¥7,160
$65
€61
14 วัน
¥7,490
$68
€64
15 วัน
¥7,820
$71
€66
16 วัน
¥8,150
$74
€69
17 วัน
¥8,480
$77
€72
18 วัน
¥8,810
$80
€75
19 วัน
¥9,140
$83
€78
20 วัน
¥9,470
$86
€80
21 วัน
¥9,800
$89
€83
22 วัน
¥10,130
$92
€86
23 วัน
¥10,460
$95
€89
24 วัน
¥10,790
$98
€92
25 วัน
¥11,120
$101
€95
26 วัน
¥11,450
$104
€97
27 วัน
¥11,780
$107
€100
28 วัน
¥12,110
$110
€103
29 วัน
¥12,440
$113
€106
30 วัน
¥12,770
$116
€109

ไม่มีค่าจัดส่งสำหรับการรับสินค้าที่สาขาอุเอโนะหรือชิบูย่า

ราคา

Wi-Fi พรีเมียม

ซิม 7 วัน
¥3,240
$29
€27
ซิม 15 วัน
¥3,780
$34
€32
ซิม 30 วัน
¥4,320
$39
€36

ไม่มีค่าจัดส่งสำหรับการรับสินค้าที่สาขาอุเอโนะหรือชิบูย่า

Insurance (¥80/day)

The insurance covers 75% of compensation fee and you only need to pay 25% of it.

Compensation fee for loss/fatal damage
Without Insurance With Insurance
Pocket WiFi Router + SIM Card ¥40,000 ¥10,000
Back cover of Router ¥2,000 ¥500
Built-in Battery ¥4,000 ¥1,000
Power Bank ¥2,000 ¥500
USB Cable ¥1,000 ¥250
AC adapter (plug-in) ¥1,000 ¥250
Plastic Zipper Pouch ¥1,000 ¥250

Japan Wireless Shibuya Branch - Title: Airtrip Currency Exchange

Address:

Prince Building (1F), Utagawacho 25-3,
Shibuya-ku, Tokyo 150-0042

5 minutes on foot from Shibuya Station

Japan Wireless Ueno Branch - Title: Airtrip Currency Exchange

Address:

4-9-14 Ueno, Taito City, Tokyo 110-0005

5 minutes on foot from Ueno Station.

Premium Wi-Fi x 0
---
รวม
0 JPY