ให้เช่า pocket wifi , จำหน่ายซิมการ์ดในญี่ปุ่น

Order

การสั่งซื้อ
ยืนยัน
การชำระเงิน

ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกจนถึง 3 วันก่อนวันที่คุณมารับ

Wi-Fi พรีเมียม (187Mbps) ราคา
Wi-Fi สำหรับธุรกิจ (95Mbps) ราคา
ซิมการ์ดแบบเติมเงิน ราคา
ต้องระบุช่องผลิตภัณฑ์ลและต้องเป็นค่า
Do not miss the promotion of 50% OFF from 2nd Wifi
ต้องระบุช่องจำนวนลและต้องเป็นค่า
1 2 3 4
หากต้องการสั่งซื้อระหว่าง 5 ถึง 99 เครื่อง โปรดเลือกเพิ่มเติมแล้วป้อนตัวเลข
ต้องระบุช่องระยะเวลาการเช่าลและต้องเป็นค่า
※ช่วงเวลาระหว่างการสั่งซื้อของคุณกับวันที่/เวลาที่ต้องการรับของกระชั้นชิดเกินไป โปรดเลือกตัวเลือกอื่น
ต้องระบุช่องระยะเวลาการเช่าลและต้องเป็นค่า
~
ต้องระบุช่องระยะเวลาการเช่าลและต้องเป็นค่า
※ช่วงเวลาระหว่างการสั่งซื้อของคุณกับวันที่/เวลาที่ต้องการรับของกระชั้นชิดเกินไป โปรดเลือกตัวเลือกอื่น
~
ต้องระบุช่องระยะเวลาการเช่าลและต้องเป็นค่า

เราจะขอส่งไปยังที่ทำการไปรษณีย์ในเมืองแทนสถานที่เช่าพักอาศัย/Airbnb ป้อนชื่อที่ทำการไปรษณีย์หรือที่อยู่ Airbnb ของคุณในช่อง "คำขอพิเศษ" จากนั้นเราจะแนะนำสถานที่ที่สะดวกที่สุด

ต้องระบุช่องที่อยู่ (ที่อยู่อาศัย/สำนักงาน/ที่ทำการไปรษณีย์)ลและต้องเป็นค่า

ที่อยู่อาศัย: ต้องระบุชื่อผู้อยู่อาศัย

ที่ทำการไปรษณีย์/สำนักงาน: ต้องระบุชื่อผู้รับ

ต้องระบุช่องชื่อผู้รับลและต้องเป็นค่า

สำหรับคำสั่งซื้อในนาทีสุดท้าย: ตัวเลือกเวลารับของอาจถูกจำกัดมากขึ้น

เขตเวลาคือ JST. คลิกที่นี่เพื่อคำนวณความแตกต่าง

ต้องระบุช่องเวลารับของโดยประมาณลและต้องเป็นค่า

สำหรับคำสั่งซื้อในนาทีสุดท้าย: ตัวเลือกเวลารับของอาจถูกจำกัดมากขึ้น

เขตเวลาคือ JST. คลิกที่นี่เพื่อคำนวณความแตกต่าง

ต้องระบุช่องเวลารับของโดยประมาณลและต้องเป็นค่า
ต้องระบุช่องเที่ยวบินขาเข้าลและต้องเป็นค่า
ต้องระบุช่องชื่อและที่อยู่โรงแรมลและต้องเป็นค่า
ต้องระบุช่องชื่อการจองลและต้องเป็นค่า

สำหรับคำสั่งซื้อในนาทีสุดท้าย: ตัวเลือกเวลารับของอาจถูกจำกัดมากขึ้น

เขตเวลาคือ JST. คลิกที่นี่เพื่อคำนวณความแตกต่าง

ต้องระบุช่องเวลารับของโดยประมาณลและต้องเป็นค่า

ที่อยู่อาศัย: ต้องระบุชื่อผู้อยู่อาศัย

ที่ทำการไปรษณีย์/สำนักงาน: ต้องระบุชื่อผู้รับ

ต้องระบุช่องชื่อผู้รับลและต้องเป็นค่า

สำหรับคำสั่งซื้อในนาทีสุดท้าย: ตัวเลือกเวลารับของอาจถูกจำกัดมากขึ้น

เขตเวลาคือ JST. คลิกที่นี่เพื่อคำนวณความแตกต่าง

ต้องระบุช่องเวลารับของโดยประมาณลและต้องเป็นค่า

ที่อยู่อาศัย: ต้องระบุชื่อผู้อยู่อาศัย

ที่ทำการไปรษณีย์/สำนักงาน: ต้องระบุชื่อผู้รับ

ต้องระบุช่องชื่อผู้รับลและต้องเป็นค่า

สำหรับคำสั่งซื้อในนาทีสุดท้าย: ตัวเลือกเวลารับของอาจถูกจำกัดมากขึ้น

เขตเวลาคือ JST. คลิกที่นี่เพื่อคำนวณความแตกต่าง

ต้องระบุช่องเวลารับของโดยประมาณลและต้องเป็นค่า
ต้องระบุช่องชื่อเต็มลและต้องเป็นค่า
ต้องระบุช่องประเทศบ้านเกิดลและต้องเป็นค่า
ต้องระบุช่องอีเมลลและต้องเป็นค่า
ประกันของเราครอบคลุม 75% สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่นี่
รหัสคูปองนี้ไม่ถูกต้อง

ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกจนถึง 3 วันก่อนวันที่คุณมารับ

หน้ายืนยัน

คำสั่งของคุณ

 • Premium Wi-Fi x 0

  - $4.99/วัน

  Prepaid SIM Data Card x 0

  -

  0 JPY 0 JPY
 • ราคาโปรโมชั่นลด 50% 0

  0 JPY
 • Pocket Translator

  796 JPY
 • คูปอง

  0 JPY
 • ประกันภัย

  960 JPY
 • ค่าจัดส่ง

  0 JPY
 • Service fee (QL Liner only)

  800 JPY
 • Special discount

  300 JPY
รวม
0 JPY

ราคา

Wi-Fi พรีเมียม Discount will be added to the rates below.

Discount will be added to the rates below.

1 วัน
¥714
$6
€5
2 วัน
¥894
$8
€7
3 วัน
¥1,074
$10
€8
4 วัน
¥1,254
$11
€10
5 วัน
¥1,434
$13
€11
6 วัน
¥1,614
$15
€12
7 วัน
¥1,794
$16
€14
8 วัน
¥1,893
$17
€15
9 วัน
¥1,992
$18
€15
10 วัน
¥2,091
$19
€16
11 วัน
¥2,190
$20
€17
12 วัน
¥2,289
$21
€18
13 วัน
¥2,388
$22
€19
14 วัน
¥2,487
$23
€19
15 วัน
¥2,586
$24
€20
16 วัน
¥2,685
$25
€21
17 วัน
¥2,784
$26
€22
18 วัน
¥2,883
$27
€23
19 วัน
¥2,982
$28
€23
20 วัน
¥3,081
$29
€24
21 วัน
¥3,180
$30
€25
22 วัน
¥3,279
$30
€26
23 วัน
¥3,378
$31
€27
24 วัน
¥3,477
$32
€27
25 วัน
¥3,576
$33
€28
26 วัน
¥3,675
$34
€29
27 วัน
¥3,774
$35
€30
28 วัน
¥3,873
$36
€30
29 วัน
¥3,972
$37
€31
30 วัน
¥4,071
$38
€32

ราคา

Wi-Fi สำหรับธุรกิจ Discount will be added to the rates below.

Discount will be added to the rates below.

1 วัน
¥582
$5
€4
2 วัน
¥744
$7
€5
3 วัน
¥906
$8
€7
4 วัน
¥1,068
$10
€8
5 วัน
¥1,230
$11
€9
6 วัน
¥1,392
$13
€11
7 วัน
¥1,554
$14
€12
8 วัน
¥1,653
$15
€13
9 วัน
¥1,752
$16
€14
10 วัน
¥1,851
$17
€14
11 วัน
¥1,950
$18
€15
12 วัน
¥2,049
$19
€16
13 วัน
¥2,148
$20
€17
14 วัน
¥2,247
$21
€17
15 วัน
¥2,346
$22
€18
16 วัน
¥2,445
$23
€19
17 วัน
¥2,544
$24
€20
18 วัน
¥2,643
$24
€21
19 วัน
¥2,742
$25
€21
20 วัน
¥2,841
$26
€22
21 วัน
¥2,940
$27
€23
22 วัน
¥3,039
$28
€24
23 วัน
¥3,138
$29
€25
24 วัน
¥3,237
$30
€25
25 วัน
¥3,336
$31
€26
26 วัน
¥3,435
$32
€27
27 วัน
¥3,534
$33
€28
28 วัน
¥3,633
$34
€29
29 วัน
¥3,732
$35
€29
30 วัน
¥3,831
$36
€30

ราคา

order.txt_sim_card Discount will be added to the rates below.

Discount will be added to the rates below.

ซิม 7 วัน
¥972
$9
€7
ซิม 15 วัน
¥1,134
$10
€9
ซิม 30 วัน
¥1,296
$12
€10

Insurance (¥80/day)

The insurance covers 75% of compensation fee and you only need to pay 25% of it.

Compensation fee for loss/fatal damage
Without Insurance With Insurance
Pocket WiFi Router + SIM Card ¥40,000 ¥10,000
Back cover of Router ¥2,000 ¥500
Built-in Battery ¥4,000 ¥1,000
Power Bank ¥2,000 ¥500
USB Cable ¥1,000 ¥250
AC adapter (plug-in) ¥1,000 ¥250
Plastic Zipper Pouch ¥1,000 ¥250

Japan Wireless Shibuya Branch - Title: Airtrip Currency Exchange

Address:

Prince Building (1F), Utagawacho 25-3,
Shibuya-ku, Tokyo 150-0042

5 minutes on foot from Shibuya Station

Japan Wireless Ueno Branch - Title: Airtrip Currency Exchange

Address:

4-9-14 Ueno, Taito City, Tokyo 110-0005

5 minutes on foot from Ueno Station.

Premium Wi-Fi x 0
---
รวม
0 JPY