ให้เช่า pocket wifi , จำหน่ายซิมการ์ดในญี่ปุ่น

Order

การสั่งซื้อ
ยืนยัน
การชำระเงิน

ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกจนถึง 3 วันก่อนวันที่คุณมารับ

Wi-Fi พรีเมียม (187Mbps) ราคา
Wi-Fi สำหรับธุรกิจ (95Mbps) ราคา
ซิมการ์ดแบบเติมเงิน ราคา
ต้องระบุช่องผลิตภัณฑ์ลและต้องเป็นค่า
Do not miss the promotion of 50% OFF from 2nd Wifi
ต้องระบุช่องจำนวนลและต้องเป็นค่า
1 2 3 4
หากต้องการสั่งซื้อระหว่าง 5 ถึง 99 เครื่อง โปรดเลือกเพิ่มเติมแล้วป้อนตัวเลข
ต้องระบุช่องระยะเวลาการเช่าลและต้องเป็นค่า
※ช่วงเวลาระหว่างการสั่งซื้อของคุณกับวันที่/เวลาที่ต้องการรับของกระชั้นชิดเกินไป โปรดเลือกตัวเลือกอื่น
ต้องระบุช่องระยะเวลาการเช่าลและต้องเป็นค่า
~
ต้องระบุช่องระยะเวลาการเช่าลและต้องเป็นค่า
※ช่วงเวลาระหว่างการสั่งซื้อของคุณกับวันที่/เวลาที่ต้องการรับของกระชั้นชิดเกินไป โปรดเลือกตัวเลือกอื่น
~
ต้องระบุช่องระยะเวลาการเช่าลและต้องเป็นค่า

เราจะขอส่งไปยังที่ทำการไปรษณีย์ในเมืองแทนสถานที่เช่าพักอาศัย/Airbnb ป้อนชื่อที่ทำการไปรษณีย์หรือที่อยู่ Airbnb ของคุณในช่อง "คำขอพิเศษ" จากนั้นเราจะแนะนำสถานที่ที่สะดวกที่สุด

ต้องระบุช่องที่อยู่ (ที่อยู่อาศัย/สำนักงาน/ที่ทำการไปรษณีย์)ลและต้องเป็นค่า

ที่อยู่อาศัย: ต้องระบุชื่อผู้อยู่อาศัย

ที่ทำการไปรษณีย์/สำนักงาน: ต้องระบุชื่อผู้รับ

ต้องระบุช่องชื่อผู้รับลและต้องเป็นค่า

สำหรับคำสั่งซื้อในนาทีสุดท้าย: ตัวเลือกเวลารับของอาจถูกจำกัดมากขึ้น

เขตเวลาคือ JST. คลิกที่นี่เพื่อคำนวณความแตกต่าง

ต้องระบุช่องเวลารับของโดยประมาณลและต้องเป็นค่า

สำหรับคำสั่งซื้อในนาทีสุดท้าย: ตัวเลือกเวลารับของอาจถูกจำกัดมากขึ้น

เขตเวลาคือ JST. คลิกที่นี่เพื่อคำนวณความแตกต่าง

ต้องระบุช่องเวลารับของโดยประมาณลและต้องเป็นค่า
ต้องระบุช่องเที่ยวบินขาเข้าลและต้องเป็นค่า
ต้องระบุช่องชื่อและที่อยู่โรงแรมลและต้องเป็นค่า
ต้องระบุช่องชื่อการจองลและต้องเป็นค่า

สำหรับคำสั่งซื้อในนาทีสุดท้าย: ตัวเลือกเวลารับของอาจถูกจำกัดมากขึ้น

เขตเวลาคือ JST. คลิกที่นี่เพื่อคำนวณความแตกต่าง

ต้องระบุช่องเวลารับของโดยประมาณลและต้องเป็นค่า

ที่อยู่อาศัย: ต้องระบุชื่อผู้อยู่อาศัย

ที่ทำการไปรษณีย์/สำนักงาน: ต้องระบุชื่อผู้รับ

ต้องระบุช่องชื่อผู้รับลและต้องเป็นค่า

สำหรับคำสั่งซื้อในนาทีสุดท้าย: ตัวเลือกเวลารับของอาจถูกจำกัดมากขึ้น

เขตเวลาคือ JST. คลิกที่นี่เพื่อคำนวณความแตกต่าง

ต้องระบุช่องเวลารับของโดยประมาณลและต้องเป็นค่า

ที่อยู่อาศัย: ต้องระบุชื่อผู้อยู่อาศัย

ที่ทำการไปรษณีย์/สำนักงาน: ต้องระบุชื่อผู้รับ

ต้องระบุช่องชื่อผู้รับลและต้องเป็นค่า

สำหรับคำสั่งซื้อในนาทีสุดท้าย: ตัวเลือกเวลารับของอาจถูกจำกัดมากขึ้น

เขตเวลาคือ JST. คลิกที่นี่เพื่อคำนวณความแตกต่าง

ต้องระบุช่องเวลารับของโดยประมาณลและต้องเป็นค่า
ต้องระบุช่องชื่อเต็มลและต้องเป็นค่า
ต้องระบุช่องประเทศบ้านเกิดลและต้องเป็นค่า
ต้องระบุช่องอีเมลลและต้องเป็นค่า
ประกันของเราครอบคลุม 75% สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่นี่
รหัสคูปองนี้ไม่ถูกต้อง

ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกจนถึง 3 วันก่อนวันที่คุณมารับ

หน้ายืนยัน

คำสั่งของคุณ

 • Premium Wi-Fi x 0

  - $4.99/วัน

  Prepaid SIM Data Card x 0

  -

  0 JPY 0 JPY
 • ราคาโปรโมชั่นลด 50% 0

  0 JPY
 • Pocket Translator

  796 JPY
 • คูปอง

  0 JPY
 • ประกันภัย

  960 JPY
 • ค่าจัดส่ง

  0 JPY
 • Service fee (QL Liner only)

  800 JPY
 • Special discount

  300 JPY
รวม
0 JPY

ราคา

Wi-Fi พรีเมียม Discount will be added to the rates below.

Discount will be added to the rates below.

1 วัน
¥1,190
$11
€9
2 วัน
¥1,490
$14
€11
3 วัน
¥1,790
$16
€14
4 วัน
¥2,090
$19
€16
5 วัน
¥2,390
$22
€19
6 วัน
¥2,690
$25
€21
7 วัน
¥2,990
$28
€23
8 วัน
¥3,155
$29
€25
9 วัน
¥3,320
$31
€26
10 วัน
¥3,485
$32
€27
11 วัน
¥3,650
$34
€29
12 วัน
¥3,815
$35
€30
13 วัน
¥3,980
$37
€31
14 วัน
¥4,145
$39
€33
15 วัน
¥4,310
$40
€34
16 วัน
¥4,475
$42
€35
17 วัน
¥4,640
$43
€37
18 วัน
¥4,805
$45
€38
19 วัน
¥4,970
$46
€39
20 วัน
¥5,135
$48
€41
21 วัน
¥5,300
$50
€42
22 วัน
¥5,465
$51
€43
23 วัน
¥5,630
$53
€45
24 วัน
¥5,795
$54
€46
25 วัน
¥5,960
$56
€47
26 วัน
¥6,125
$57
€49
27 วัน
¥6,290
$59
€50
28 วัน
¥6,455
$60
€51
29 วัน
¥6,620
$62
€52
30 วัน
¥6,785
$64
€54

ราคา

Wi-Fi สำหรับธุรกิจ Discount will be added to the rates below.

Discount will be added to the rates below.

1 วัน
¥970
$9
€7
2 วัน
¥1,240
$11
€9
3 วัน
¥1,510
$14
€12
4 วัน
¥1,780
$16
€14
5 วัน
¥2,050
$19
€16
6 วัน
¥2,320
$21
€18
7 วัน
¥2,590
$24
€20
8 วัน
¥2,755
$25
€22
9 วัน
¥2,920
$27
€23
10 วัน
¥3,085
$29
€24
11 วัน
¥3,250
$30
€26
12 วัน
¥3,415
$32
€27
13 วัน
¥3,580
$33
€28
14 วัน
¥3,745
$35
€29
15 วัน
¥3,910
$36
€31
16 วัน
¥4,075
$38
€32
17 วัน
¥4,240
$40
€33
18 วัน
¥4,405
$41
€35
19 วัน
¥4,570
$43
€36
20 วัน
¥4,735
$44
€37
21 วัน
¥4,900
$46
€39
22 วัน
¥5,065
$47
€40
23 วัน
¥5,230
$49
€41
24 วัน
¥5,395
$50
€43
25 วัน
¥5,560
$52
€44
26 วัน
¥5,725
$54
€45
27 วัน
¥5,890
$55
€47
28 วัน
¥6,055
$57
€48
29 วัน
¥6,220
$58
€49
30 วัน
¥6,385
$60
€51

ราคา

order.txt_sim_card Discount will be added to the rates below.

Discount will be added to the rates below.

ซิม 7 วัน
¥1,620
$15
€12
ซิม 15 วัน
¥1,890
$17
€15
ซิม 30 วัน
¥2,160
$20
€17

Insurance (¥80/day)

The insurance covers 75% of compensation fee and you only need to pay 25% of it.

Compensation fee for loss/fatal damage
Without Insurance With Insurance
Pocket WiFi Router + SIM Card ¥40,000 ¥10,000
Back cover of Router ¥2,000 ¥500
Built-in Battery ¥4,000 ¥1,000
Power Bank ¥2,000 ¥500
USB Cable ¥1,000 ¥250
AC adapter (plug-in) ¥1,000 ¥250
Plastic Zipper Pouch ¥1,000 ¥250

Japan Wireless Shibuya Branch - Title: Airtrip Currency Exchange

Address:

Prince Building (1F), Utagawacho 25-3,
Shibuya-ku, Tokyo 150-0042

5 minutes on foot from Shibuya Station

Japan Wireless Ueno Branch - Title: Airtrip Currency Exchange

Address:

4-9-14 Ueno, Taito City, Tokyo 110-0005

5 minutes on foot from Ueno Station.

Premium Wi-Fi x 0
---
รวม
0 JPY